PROJECTE DELS UNIFORMES A LES ESCOLES


Hem arrencat el projecte de la confecció d’uniformes escolars pels nens i nenes de Jali. El projecte pretén que el sastre del poble i algunes dones confeccionin els uniformes escolars i així les famílies no hagin d’anar a la capital a comprar-los ja que els hi resulten més cars. El preu que surten els uniformes per les famílies és d'entre 300 i 350 dàlassis. La intenció és que amb els diners obtinguts es puguin comprar més teles per fer més uniformes.