OBJECTIUS

Els fins de l'associació són:

- Impulsar projectes de cooperació, viables i sostenibles, amb el poble de Jali, a Gàmbia, pel desenvolupament general de la població.

- Defensar i promoure els Drets humans i les llibertats fonamentals, la pau, la democràcia, la participació ciutadana, en condicions d'igualtat per dones i homes i, en general, la no discriminació per raons de sexe, raça, cultura o religió.

- Sensibilitzar tant a la població de Sant Julià de Vilatorta com la de Jali sobre les desigualtats socials.

- Potenciar el coneixement mutu entre les dues comunitats.

- Promoure la participació activa i la responsabilitat en les dues comunitats.


Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents:
1. Formació professional per a joves i adults de Jali.
2. Millora d'infrastructures del poble de Jali.
3. Foment de l'educació bàsica dels infants.
4. Facilitació de recursos i materials necessaris per la població de Jali.
5. Recaptació de fons econòmics i materials per poder dur a terme els projectes de l'associació.
6. Realització d'exposicions, activitats i xerrades per tal de difondre l'associació i els seus objectius.