El problema de les deixalles a Jali

Fa temps que hem observat que el poble de Jali està molt brut de deixalles. Fa uns anys aquest problema no era tant greu perquè pràcticament no arribaven plàstics ni brossa al poble. Els últims anys ha incrementat molt i és un greu problema perquè no hi ha un sistema organitzat de recollida i tractament d'aquests residus. Tot va a parar a terra i és inútil fer programes de sensibilització i educació quan no hi ha cap altre solució


El "cleaning day", recollir les deixalles i cremar-les, que van fer el jovent del poble promogut per la nostra associació no és la solució a aquest greu problema. És simplement un pedaç però intentarem pensar-hi i treballar-hi per trobar millors solucions.