ALERTA PEL BROT DE FEBRE HEMORRÀGICA PER VIRUS ÉBOLA A L’ÀFRICA

Recentment s’ha detectat un brot de Febre Hemorràgica ocasionat pel Virus Ébola a alguns països de l’Àfrica Occidental. 

Abans de viatjar a algun dels països d’aquesta zona, es recomana informar-se de la situació al pais a través del "Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación” de l’Estat Espanyol.

Més informació a:


L’ASSOCIACIÓ VISITA JALI PER FER SEGUIMENT DELS PROJECTES

Coincidint amb el 5è aniversari que enguany compleix ABARAKA BAKE, el passat mes de febrer,  membres de l’Associació van visitar el poble de Jali per fer seguiment dels projectes que s’hi han han dut a terme durant aquests primers anys.

Enmarcats dins la principal linea estratègica de l’Associació, que preten impulsar actuacions de cooperació, viables i sostenibles, dirigides a promoure l’educació bàsica i la formació professional de la població, així com la millora de les infrastructures disponibles, a continuació, detallem l’estat dels projectes realitzats a Jali, així com els principals resultats obtinguts:

ESCOLA ARÀBIGA-CENTRE MULTIFUNCIONAL.
Les actuacions realitzades a l’espai ocupat per l’escola aràbiga es van centrar inicialment en millorar i adequar les instal·lacions, per tal que pugués ser utilitzat com a centre educatiu i, al mateix temps, s’hi puguessin realitzar activitats que dirigides a l’autofinancament del centre.

Durant aquests anys, s’hi han dut a terme les següents activitats finançades per l'Associació:


 • construcció tanca del terreny.
 • subministre d’aigüa mitjançant canalització procedent del pou central del poble
 • construcció d’un nou edifici.
 • fabricació de pupitres.

Actualment, el centre disposa de 8 professors, i hi assisteixen uns 200 alumnes, que reben classes de matemàtiques, ciències, anglès, corà, etc.


El finançament del centre s’aconsegueix gràcies a les quotes dels pares dels alumnes i als ingresos generats per la venta de fruites i verdures cultivats a l’hort en pobles veins o a la capital del país.
HORT COMUNITARI DE LES DONES.
Abaraka Bake ha impulsat des dels seus inicis la millora de l’hort comunitari del poble, doncs sempre s’ha considerat com un espai imprescindible per assegurar una dieta variada a les famílies del poble, i un pas endevant en la seva autosuficiencia. 


Les actuacions que s’hi han realitzat han estat les següents:

 • millora disponibilitat d’aigua: augment de la profunditat dels pous per disposar d’aigua durant tot l’any.
 • millora de la seguretat: construcció parets per evitar risc de caigudes als pous.   
 • sistema de finançament amb microcrèdits per tal que les families disposin de diners per comprar les llavors a cultivar.
 • curs d’agricultura per millorar les tècniques de cultiu i la productivitat de l’hort.

Cada familia disposa de 8 pareceles que utilitzen pel cultiu de les seves necessitats alimentàries bàsiques i, de forma més extensiva, també hi cultiven cebes, que són venudes en mercats de pobles veins.

Gràcies als bons resultats que ha experimentat aquest hort durant els darrers anys, el govern gambià ha decidit ampliar-lo. Actualment, s’està construint un nou hort comunitari, en un espai molt més proper al poble, que inclourà tancament de l’espai, pous i una zona coberta amb taules de treball.
TRAINING CENTER.
Altres activitats promogudes durant aquests anys per Abaraka Bake han estat tallers de formació professional, que permetin als habitants del poble augmentar la seva autosuficiència i/o buscar-se una sortida professional.

En concret, s’han realitzat les següents accions:
 • compra 4 màquines de cosir i taller de costura impartit pel professor Fodday:
 • curs de fabricació de batiks • curs de fabricació de sabó. Distribuits en 4 grups de persones, els assistents han après a fabricar sabó a partir de d’oli i sosa. El sabó fabricat s’usa principalment com  a detergent per rentar roba a nivell domèstic.