PROJECTES

PRIMERA ACTUACIÓ JALI-SANT JULIÀ DE VILATORTA
El setembre del 2007 es va fer una primera col·laboració entre el poble de Sant Julià de Vilatorta i Jali. Aquesta col·laboració va consistir en una recollida de roba i joguines per infants. L’èxit de la convocatòria va ser important i molts veïns de Sant Julià i van participar lliurant tot tipus de joguina, roba de tota mida i fins i tot medicaments.

Els veïns de Jali van rebre els presents amb molta delicadesa i felicitat. Va ser una primera actuació, espontània i intuïtiva, que ens anima a tirar endavant un projecte de col.laboració molt més organitzat i planificat.PROJECTES ACTUALS
Els projectes en els que volem participar creiem que han de ser sostenibles en el temps, fent que el poble de Jali se'ls sentin propis i necessaris. Aquesta és la forma d'assegurar-nos que el projecte tindrà continuïtat en el futur.

Actualment, estem treballant en els següents projectes:

Centre Multifuncional (Escola Aràbiga i Training Center)
Partint de la idea que l’educació és una de les bases principals de la societat, si comencem un projecte a Jali no podem obviar l’escola aràbiga. L’escola està en molt males condicions i necessita, primer de tot, una reforma en les infraestructures. Seguidament necessita ser dotada del material i el professorat bàsic perquè a part d’aràbic i anglès puguin ensenyar amb garanties alguna altra matèria. Després s’haurien de buscar les fórmules per tal que a mig o llarg termini l’escola pogués aconseguir els seus propis diners i pagar així les seves despeses, per exemple, agricultura i apicultura. Més a llarg termini es podria intentar incloure a l’escola l’aprenentatge d’algun dels oficis que a hores d’ara hi ha al poble. Aquest és un projecte que obre diferents vies d’ajuda al poble i que pot oferir molts beneficis a tots els nens i nenes de Jali.

L’hort comunitari
L’hort comunitari és una de les prioritats del poble per tal de poder garantir l’autosuficiència de totes les famílies de Jali durant tot l’any, i perquè tinguin la possibilitat de disposar d’una dieta més variada. Jali ja disposa des de fa un any d’un espai comunitari, però les dones aquesta temporada han hagut de fer molts sacrificis per tal de mantenir els seus petits horts; com per exemple despertar-se a la una de la matinada per anar a regar ja que era l’hora que hi havia més aigua als pous, o esperar-se 5 hores per poder omplir les seves galledes. Abaraka Bake ja ha col•laborat amb l’hort comunitari fent una aportació per tal d’arreglar els pous, però la nostra intenció és poder fer un hort més gran i a on no hi hagi problemes d’aigua.