ASSAMBLEA GENERAL

Divendres 16 desembre de 2011 a les 20:30 hores al Saló Catalunya de Sant Julià de Vilatorta (davant la plaça de Catalunya), celebrarem l'assamblea general de l'associació per fer balanç i explicar el què ha estat aquest any per l’associació.


ORDRE DEL DIA:

1- Resum de les activitats de l’any 2011.

2- Planificació de les activitats i projectes de l’any 2012.

3- Informe de l’estat de comptes de l’associació.

4- Precs i preguntes.

Esperem la vostra assistència!