SITUACIÓ DELS PROJECTES (18/03/10)

L'HORT DE LES DONES

Les dones de Jali han creat un hort, però el principal obstacle d’aquest projecte és com fer arribar l’aigua a l’hort.  Una ONG americana ja fa temps que treballa per cavar 6 pous dins d’aquest hort. El projecte havia quedat parat per falta de recursos econòmics, pero aquest és prioritari per tal que l'hort pugui tirar endavant.

Després de vàries reunions, i discussions molt llargues, després que els homes deixessin parlar a les dones, sembla que ahir es va arribar a un acord final. L'acord és el següent: Foradaran els pous en total 12 metres. Començaran un pou i l'aniran foradant fins que trobin l'aigua suficient per garantir sostenibilitat. Si els 12 metres permet arreglar tres pous, doncs és millor 3 pous que funcionin amb garanties, que 6 a mig fer.

En aquest projecte, Abaraka Bake col•labora amb el projecte que ja havia engegat l’ONG americana i en el que també hi participa la comunitat de Jali. Creiem que aquesta aportació de la comunitat és vital, tot i aixi, tenint en compte que a Jali hi ha 83 cases, l'aportació es mínima i molt necessària.
LES ABELLES

Hem canviat els ruscs de lloc i hem posat aigua, però segueixen sense venir. Tenim l'esperança que quan s'acosti l'època de pluges vindran mes abelles.

L'ESCOLA ARÀBIGA

Hem comprat 20 Kg de llavors de cashoe tree, cosa que els permetrà començar a plantar els arbres abans de l'època de pluges i així no s'hauran de regar. Tenim el pressupost del que costaria un nou edifici, el que costaria fer la tanca, i el que costaria proveir l'escola d'un pou. L’Ignasi ha seguit donant classes a l'escola tot i així es planteja obrir un projecte d’educació de professors en el futur.

L'HORT DE LES PATATES
La prova de plantar patates que hem fet ha estat un èxit, i l'alcalde ens ha proporcionat un espai al costat de l'hort de les dones, per si en un futur volem fer un hort pels homes.

LA MILLING MACHINE
El projecte ha quedat aparcat, ja que la última peça que faltava no ha aparegut per enlloc i el mecènic va recomanar que era millor comprar una màquina nova.


Els voluntaris de Jali estan conscienciats i amb ganes de poder aportar coses per l'associació.